Bezpečnost práce - VAMBERSKÝ s.r.o. Kolín - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Bezpečnost práce Kolín
Zpracuji

Zpracuji pro Vás tuto oblast dle vašich podmínek "na klíč", včetně:
- přehledného uspořádání jednotlivých problematik v závěsných deskách a šanonech
- dodání základních předpisů

- pomoc při vypracovávání místních provozních bezpečnostních předpisů
- vypracování postupu při vzniku a likvidaci pracovního úrazu, formuláře
- vypracování vstupního školení BOZP a PO
- vypracování seznamu pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), formuláře pro evidenci vydaných OOPP
- vypracování návrhu na zařazení práce do kategorií
- školení zaměstnanců a školení vedoucích zaměstnanců
- vyhledávání, vyhodnocování rizik
- přehledu pro evidenci termínů školení a lékařských prohlídek různých pracovních profesí
- vypracování dokumentace požární ochrany dle § 27 vyhl. 246/2001 Sb.
- určení počtu a druhu přenosných hasících přístrojů
- odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventisty PO
- provedení fyzické kontroly s vypracováním sumáře nedostatků, dle zájmu s fotodokumentací, př. videokamerou
- poradenství
- vybavení bezpečnostními tabulkami, požární knihou
Zajistím

Zajistím pro Vás - zprostředkuji:

- revize vyhrazených technických zařízení, vč. školení obsluhovatelů
- školení řidičů vysokozdvižných vozíků, provedení technických prohlídek vozíků
- školení lešenářů
- školení obsluhovatelů stavebních strojů
- školení obsluhovatelů motorové řetězové pily
- výpočty a kontroly ocelových konstrukcí, regálů
- kontroly hasících přístrojů a hydrantů

Dodavatelsky:
- výkon odborně způsobilé osoby v BOZP a PO
Kontaktní informace

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
VAMBERSKÝ s.r.o.

Adresa:

Březinova 971
280 02 Kolín II.

Telefon:
+420 321 717 806

Mobil:
+420 602 385 544

E-mail:
j.vambersky@volny.cz

Napsat zprávu